Hypokalkulačka

%
rok
Prepočítať

Výška mesačnej splátky má informatívny charakter. Presnú výšku splátky a podmienky čerpania hypotekárneho úveru Vám poskytneme v súčinnosti s vybranou bankou.

AKO POKRAČUJE VÝSTAVBA obytného súboru „PANORÁMA“

V mesiaci máji bola ukončená základová doska, ležaté rozvody a preložky sietí.

OBJEKT – Bytový dom s prenajímateľnými priestormi

  • realizácia a ukončenie konsolidačného vankúša z drveného kameniva pod základovú dosku, kontrolné skúšky zhotovených násypov
  • zdravotechnika – realizácia ležatých rozvodov pod základovou doskou (splašková a dažďová kanalizácia) a napájanie na odbočky a do šácht hlavnej stoky
  • elektroinštalácia – realizácia a ukončenie základového zemniča
  • realizácia a ukončenie monolitickej, železobetónovej základovej dosky
  • zvislé nosné konštrukcie, realizácia železobetónových, monolitických stein a stĺpov, príprava, armovanie, debnenie, betonáž
  • vodorovné nosné konštrukcie, realizácia železobetónovej stropnej dosky 1. NP., príprava a debnenie

Splašková a dažďová kanalizácia

  • realizácia splaškovej a dažďovej kanalizácie, prebieha dokončovanie detailov a realizujú sa tlakové skúšky