Hypokalkulačka

%
rok
Prepočítať

Výška mesačnej splátky má informatívny charakter. Presnú výšku splátky a podmienky čerpania hypotekárneho úveru Vám poskytneme v súčinnosti s vybranou bankou.

Náš tím

Sme dynamický a zohratý tím so skúsenosťami v oblasti developerských projektov. Jednotlivé oddelenia realizujú jasne definované úlohy a v projekte “Panoráma” zabezpečujú od úvodného poradenstva pri výbere bytu, výber najvýhodnejšieho financovania, administratívu, projekciu a inžiniering, následnú realizáciu, dozorovanie stavby, kolaudáciu a konečné odovzdanie bytov do rúk jeho majiteľa. Spoliehame sa na spoluprácu s osvedčeným tímom architektov a stavebných firiem, s ktorými sme schopní realizovať naše projekty v nadštandardnej kvalite a stanovených termínoch.

Projekt „Panoráma“ realizuje:

MM Invest Košice,s.r.o.

Kováčska 19, Košice 040 01

Výpis z Obchodného registra: 

Vedenie spoločnosti:

Koordinuje činnosti oddelení spoločnosti a rieši rokovania s klientmi, bankami, dodávateľmi, obchodnými partnermi a finančné záležitosti.

Ing. Ján Marušin

konateľ spoločnosti

+421-903 902 470  marusin@mminvest.sk

Ing. Martin Makara

konateľ spoločnosti

+421-905 333 107  makara@mminvest.sk

Oddelenie – Predaj a Financovanie:

Oddelenie predaja zabezpečuje kompletný klientsky servis, starostlivosť a komunikáciu so zákazníkmi. Súčasťou Oddelenia predaja je aj Fincentrum, ktoré zabezpečuje financovanie kúpy nehnuteľnosti, hypotéky a poistky pre našich klientov. Fincentrum poskytuje poradenstvo a komplexný servis v oblasti hypotekárnych úverov a poistenia.

info@mminvest.sk

Ing. Ján Marušin

konateľ spoločnosti

+421-903 902 470  marusin@mminvest.sk

Ing. Zlatica Pírová

predaj a financovanie

+421 55 622 03 94 pirova@mminvest.sk

+421-907 138 724

Oddelenie – Servis zákazníkom:

polacek@mminvest.sk

Oddelenie servisu zákazníkom zabezpečuje všetky aktivity spojené s poskytovaním služieb klientom.
Rieši dohodnuté klientske zmeny v projektoch, zodpovedá za evidenciu a vybavenie otázok, podnetov, pripomienok klientov počas výstavby a prípadných reklamácii počas realizácie, ale aj po ukončení projektu. Oddelenie zabezpečuje aj všetky úkony spojené s odovzdávaním bytov.

Bc. Stanislav Polaček

zákaznícky servis

+421 911 929 641

 polacek@mminvest.sk

Oddelenie – Projekčná, inžinierska a stavebná činnosť:

Oddelenie zabezpečuje a koordinuje prípravu projektu od zaobstarania vstupných podkladov, prípravných prác, spracovania projektovej dokumentácie, inžiniering/vybavenie Územného a stavebného povolenia na stavbu, realizáciu technicko – stavebného dozoru počas jednotlivých projektových etáp a koordináciu stavby.

Ing. Martin Makara

konateľ a manažér pre stavebno – technickú činnosť

+421-905 333 107  makara@mminvest.sk

Ing. Marek Leško

koordinácia stavby a technický dozor

+421-907 976 996 lesko@mminvest.sk

Lenka Mudráková

inžinierska činnosť

+421-907 550 502  mudrakova@mminvest.sk

Oddelenie – Administratíva, sekretariát, účtovníctvo:

Oddelenie sekretariátu riadi celkový chod kancelárie po organizačnej a technickej stránke. Zabezpečuje spracovanie účtovníctva, vystavovanie faktúr, sledovanie úhrad, mzdová agenda.

sekretariat@mminvest.sk

Mgr. Jana Korlová

sekretariát

+421 55 622 03 94 korlova@mminvest.sk

+421-903 560 210

Ing. Zuzana Majorová

účtovníctvo a personalistika

+421 55 622 03 94 majorova@mminvest.sk

Ing. Katarína Petrášová

sekretariát

+421 55 622 03 94 petrasova@mminvest.sk

+421-911 104 263

Peter Novysedlák

technická podpora

+421 55 622 03 94 novysedlak@mminvest.sk