Hypokalkulačka

%
rok
Prepočítať

Výška mesačnej splátky má informatívny charakter. Presnú výšku splátky a podmienky čerpania hypotekárneho úveru Vám poskytneme v súčinnosti s vybranou bankou.

V mesiaci Jún na Panoráme 4. etape pokračovali v dokončovaní sietí v interiéri budovy – v bytoch , spoločných aj obchodných priestoroch. V exteriéri sa realizujú prípravy na spevnené plochy, chodníky, komunikácie …

 

 • Bytový dom s prenajímateľnými priestormi

 

   • Zdravotechnika
   • realizácia hydrantov v spoločných priestoroch
   • Elektroinštalácie
   • kompletáž v bytoch – rozvádzače, zásuvky a vypínače
   • Slaboprúdové rozvody
   • trasovanie T-com chráničiek do bytov vo vchode 2
   • Ústredné vykurovanie
   • trasovanie podlahového vykurovania vo vchode 2 ( 5.NP a 6.NP)
   • Kotolňa – realizácia vybavenie kotolne
   • Architektúra
   • realizácia vnútorných omietok vo vchode 2 ( byty na 4.NP)
   • zateplenie stropov nad 1.NP – garáže a pivnice
   • realizácia fasád – južná strana
   • montáž strešných svetlíkov na streche nad 6.NP
   • realizácia zateplenia stropu nad polyfunkciou

 

   • Komunikácie a spevnené plochy
   • realizácia štrkových vrstiev
   • nástup na montáž obrubníkov

 

NN rozvody a vnútroareálové osvetlenie

  • kabeláž NN rozvodov od trafostanice a trasovanie kabeláže pre osvetlenie areálu