Hypokalkulačka

%
rok
Prepočítať

Výška mesačnej splátky má informatívny charakter. Presnú výšku splátky a podmienky čerpania hypotekárneho úveru Vám poskytneme v súčinnosti s vybranou bankou.

V exteriéri sa pokračuje v ukladaní dlažby pre vonkajšie parkovacie miesta a dokončujú sa chodníky. V interiéroch bytov sa zrealizovali montáže meračov studenej a teplej vody, dokončujú sa médiá zdravotechniky., montujú sa revízne dvierka. Pokračuje sa v realizácii omietok…

Bytový dom
 • Zdravotechnika
  • kompletáž rozvodv vody + montáž vodomerov v šachtách
 • Elektroinštalácie
  • kompletáž v bytoch – rozvádzače a zásuvky a vypínače
  • kompletáž v spoločných priestoroch
 • Slaboprúdové rozvody
  • Osadzovanie koncových prvkov
 • Ústredné vykurovanie
  • trasovanie podlahového vykurovania v 2. vchode na 3.NP a 2.NP
 • Architektúra
  • realizácia vnútorných omietok v 2. vchode  na 3. a 2.NP
  • realizácia fasád na polyfunkčnej časti
  • realizácia dlažieb južných balkónov
  • kompletáž revíznych dvierok do inštalačných šácht
  • montáž vstupných zárubní do bytov

 

Komunikácie a spevnené plochy
 • realizácia štrkových vrstiev a podkladných vrstiev pod zámkovú dlažbu
 • montáž obrubníkov
 • montáž zámkových dlažieb parkovísk v severnej časti a chodníka na južnej časti

 

NN rozvody a vnútroareálové osvetlenie
 • montáž stĺpov vnútroareálového osvetlenia