Hypokalkulačka

%
rok
Prepočítať

Výška mesačnej splátky má informatívny charakter. Presnú výšku splátky a podmienky čerpania hypotekárneho úveru Vám poskytneme v súčinnosti s vybranou bankou.

Pokračuje sa v osádzaní dlažieb na promenade, dokončujú sa prístrešky nad časťou parkovacích miest. Pripravuje sa podklad pre asfaltovanie komunikácií.

Bytový dom
 • Zdravotechnika
  • montáž vodomerov v šachtách bytov
 • Elektroinštalácie
  • kompletáž v bytoch – rozvádzače a zásuvky a vypínače
 • kompletáž v spoločných priestoroch – svetlá a vypínače
 • NN rozvodňa – výzbroj rozdeľovačov
 • Slaboprúdové rozvody
  • kompletáž v bytoch (Antik a T-Com)
 • Ústredné vykurovanie
  • kompletáž vybavenia plynovej kotolne
 • Architektúra
  • realizácia vnútorných omietok v spoločných priestoroch
  • Realizácia fasád – pohľadové plochy stien na 1. NP
  • realizácia dlažieb balkónov Juh a Sever
  • montáž vstupných dverí do bytov a komôr na chodbách
  • montáž zábradlí na balkónoch a terasách
  • montáž dažďových zvodov
  • maľby spoločných komunikácii – steny a stropy
  • realizácia zasklennej steny na polyfunkcii
  • montáž garážovej brány a hlavných vstupov do budovy
  • realizácia prestrešenia nad parkovacími plochami
  • realizácia oplotenia
  • realizácia stojiská pre kontajnéry

 

Komunikácie a spevnené plochy
 • realizácia terénnych úprav za gabiónovým múrom a pri oplotení
 • montáž obrubníkov a podkladných vrstiev na promenáde k polyfunkcii
 • montáž zámkových dlažieb parkovísk a chodníkov
 • realizácia podkladu pod asfalty komunikácií

 

NN rozvody a vnútroareálové osvetlenie
 • montáž svietidiel pre verejné osvetlenie