Hypokalkulačka

%
rok
Prepočítať

Výška mesačnej splátky má informatívny charakter. Presnú výšku splátky a podmienky čerpania hypotekárneho úveru Vám poskytneme v súčinnosti s vybranou bankou.

PANORÁMA“ obytný súbor, IV. etapa – Október 2016

V mesiaci Október sa začalo s montážou vedení zdravotechniky, elektroinštalácie, ústredného vykurovania na 1. a 2. NP…

Bytový dom a polyfunkčný objekt s prenajímateľnými priestormi.

 • Zdravotechnika a elektroinštalácie
  • realizácia ležatých rozvodov pod stropnou doskou 1. NP
  • realizácia rozvodov na 2. NP
 • Ústredné vykurovanie
  • realizácia ležatých rozvodov pod stropnou doskou 1. NP
  • realizácia rozvodov na 2. NP
 • Elektroinštalácie
  • montáž káblových rozvodov pod stropnou doskou 1. NP
  • montáž káblových rozvodov na 2. NP
 • Zvislé nosné konštrukcie
  • Realizácia železobetónových, monolitických stien a stĺpov na 6. NP. Realizácia železobetónových, monolitických stĺpov vo výklenku polyfunkčnej časti. Príprava, armovanie, debnenie, betonáž.
  • Realizácia obvodových stein z keramických tvárnic na 5. a 6. NP – murovanie.
  • Realizácia nosných deliacich stein z debniacich tvárnic na 5. a 6. NP – murovanie, armovanie, betonáž.
  • Realizácia deliacich priečok dispozície bytov 4. a 5. NP budovy.
 • Vodorovné nosné konštrukcie
  • Realizácia monolitickej, železobetónovej stropnej dosky na 5. a 6. NP (1. dilatačný celok). Príprava, armovanie, debnenie, betonáž.
  • Realizácia monolitickej, železobetónovej stropnej dosky nad výklenkom polyfunkčnej časti. Príprava, debnenie.
 • Schodiská
  • Realizácia schodísk na 5. NP.
 • Iné
  • Zakladanie výklenku polyfunkčnej časti – monolitické železobetónové základové pätky.
  • Montáž výplní (okná, dvere) v obvodovom plášti na 2. a 3. NP.