Hypokalkulačka

%
rok
Prepočítať

Výška mesačnej splátky má informatívny charakter. Presnú výšku splátky a podmienky čerpania hypotekárneho úveru Vám poskytneme v súčinnosti s vybranou bankou.

„PANORÁMA“ obytný súbor, rastie do výšky

Obytný objekt vyrástol až do úrovne 2. NP, kde boli zrealizované obvodové steny z keramických tvárnic…

Hrubé terénne úpravy

 • Realizácia drenáže po obvode objektu v úsekoch.

Bytový dom a polyfunkčný objekt s prenajímateľnými priestormi.

 • Zdravotechnika – realizácia ležatých rozvodov ( splašková a dažďová kanalizácia) a napájanie vývodov nad základovú dosku. Skúška tesnosti dažďovej a splaškovej kanalizácie vzduchom.
 • Zvislé nosné konštrukcie.
  • Realizácia železobetónových, monolitických stien a stĺpov na 2. NP ( príprava, armovanie, debnenie a betonáž).
  • Realizácia obvodových stein z keramických tvárníc na 2. NP – murovanie.
  • Realizácia nosných deliacich stein z debniacich tvárníc na 2. NP – murovanie, armovanie, betonáž.
 • Vodorovné nosné konštrukcie.
  • Realizácia monolitickej, železobetónovej stropnej dosky na 2. a 3. NP (1. dilatačný celok).
 • Schodiská
  • Realizácia schodísk na 1. a 2. NP (1. dilatačný celok).

Komunikácie a spevnené plochy

 • Montáž zvodidiel dĺžky 128 m v úseku cesty III. triedy.

NN rozvody

 • Realizácia a napojenie dočasnej stavebnej prípojky a vežových žeriavov.

Preložka STL plynovodu.

 • Úprava terénu okolo uzatváracieho ventilu.