V apríli sa zabudovali v projekte polopodzemné kontajnery.

Celkový pohľad na objekt SO 101-05 Bytový dom A

Celkový pohľad na objekt SO 101-05 Bytový dom A zo severnej strany

Pohľad na realizáciu zateplenia južnej fasády objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na stenu bytu pred realizáciou sádrovej omietky

Pohľad na časť zrealizovanej hydroizolácie strešného plášťa na terase 6.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizovanú vodorovnú hydroizoláciu v 1.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizovanú pancierovú betónovú podlahu v garáži 1.NP SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na osadené polopodzemné kontajnery na separovaný odpad

Pohľad na realizáciu konštrukčnej vrstvy vozovky objektu SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy

Pohľad na časť zrealizovaných vrstiev vozovky objektu SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy

Pohľad na časť zrealizovaných vrstiev vozovky objektu SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy

Pohľad na realizáciu konštrukčnej vrstvy vozovky objektu SO 201-05 Okružná križovatka