V mesiaci august sa začali realizovať vonkajšie altánky v obytnom súbore Panoráma 5

Celkový pohľad na východnú fasádu objektu Bytový dom A

Celkový pohľad na západnú a južnú fasádu objektu Bytový dom A

Celkový pohľad na východnú fasádu objektu Bytový dom B

Celkový pohľad na východnú fasádu objektu Bytový dom B

Pohľad na sčasti zrealizované zábradlie terasy na 7.NP objektu Bytový dom B

Pohľad na zrealizovanú pergolu na terase 7.NP objektu Bytový dom A

Pohľad na sčasti zrealizovanú dlažbu a sadrokartónové konštrukcie na 3.NP objektu Bytový dom A

Pohľad na zrealizovaný komín kotolne na streche objektu Bytový dom A

Pohľad na realizáciu základov pod altánok

Pohľad na sčasti zrealizovaný altánok pred objektom Bytový dom B

Pohľad na sčasti zrealizovaný altánok vedľa ihrísk

Pohľad na realizáciu ochranného zábradlia vedľa parkoviska

Pohľad na realizáciu sadových úprav pred objektom polyfunkcie objektu Bytový dom A