V mesiaci december 2019 sa pokračovalo v betonáží nosných konštrukcií na 7. NP na obytných domoch Panoráma 5.
Realizovala sa v inštalácia vnútorných rozvodov ( profesie: elektroinštalácia a zdravotechnika).

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 7.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizované vodorovné nosné konštrukcie v úrovni 7.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu exteriérových výplní otvorov objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zhotovené konštrukcie betonárskej výstuže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 6.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 6.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 6.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizované vodorovné nosné konštrukcie v úrovni 6.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 7.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizované vodorovné nosné konštrukcie v úrovni 7.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na realizáciu exteriérových výplní otvorov objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizované rozvody zdravotechniky a elektrickej inštalácie v úrovni 3.NP objektu SO 102-05 bytový dom B

Pohľad na realizáciu rozvodov elektroinštalácie objektu SO 102-05 Bytový dom B