Vo februári sa začalo na Panoráma 5 s realizáciou kontaktného zatepľovacieho systému

Celkový pohľad na objekt SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu zateplenie severnej fasády objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu zateplenia balkónov objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu tepelnoizolačných vrstiev strešného plášťa na terase 6.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu hydroizolačnej vrstvy strešného plášťa na terase 7.NP objektu SO 101-05 bytový dom A

Pohľad na časť zrealizovanej izolácie strešného plášťa v úrovni nad 6.NP objektu SO 101-05 bytový dom A

Pohľad na zrealizované lešenie južnej fasády objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na prípravu terénu pre montáž lešenia západnej fasády objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na realizáciu izolácie strešného plášťa v úrovni terasy 6.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizované rozvody ZTI a elektroinštalácie v kuchyni bytu objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizovanú podpornú konštrukciu pre drevenú pergolu na terase 7.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B