ŠTRUKTÚRA A HARMONOGRAM PLATIEB

Rezervačná záloha vo výške 2.000,- € spolu s Rezervačnou zmluvou slúži na rezerváciu bytu do podpisu zmluvy o budúcej zmluve. Zaväzujeme sa, že do podpisu zmluvy o budúcej zmluve, bude byt pre vás rezervovaný a nebude ponúkaný na predaj.

FINANCOVANIE KÚPNEJ CENY

Rezervačný poplatok

2000 €

Bude započítaný do kúpnej ceny
pri úhrade 1. splátky

Pri podpise rezervačnej zmluvy

1. splátka vo výške

20%

kúpnej ceny

Možnosť odkladu časti splátky do 2 splátky alebo doplatku kúpnej ceny

Pri podpise Zmluvy o budúcej zmluve.

2. splátka vo výške

40%

kúpnej ceny

Pri dostavaní hrubej stavby. Možnosť financovať hypotekárnym úverom.

Doplatok

kúpnej ceny

Po kolaudácii. Dočerpanie hypotekárneho úveru.

Využite naše bezplatné poradenstvo a služby v oblasti hypotekárneho financovania

AK SA ROZHODNETE PRE FINANCOVANIE KÚPY BYTU PROSTREDNÍCTVOM HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU,
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ NAJLEPŠIU PONUKU

PRIPRAVUJEME PRE VÁS VÝHODNÉ PODMIENKY PRI FINANCOVANÍ BYTU FORMOU HYPOTÉKY !

  • Pripravíme ponuky z jednotlivých bánk, čím Vám ušetríme čas s návštevou pobočiek.
  • Vyšpecifikujeme výhody jednotlivých ponúk (napr. najnižšia úroková sadzba, úspora nákladov za poplatky, vypracovanie znaleckého posudku, zľava z poplatku za spracovanie úveru, zrýchlené čerpanie úveru a iné) tak, aby ste získali najvýhodnejšiu hypotéku na trhu.
  • Zabezpečíme prípravu dokumentov potrebných pre podanie žiadosti o úver (napr. spracovanie rozpočtov, znaleckých posudkov pri navýšení výšky úveru o dokončovacie práce, spracovanie geometrických plánov a pod.)
  • Poskytneme Vám poradenstvo pri nastavení podmienok úveru v úverovej zmluve tak, aby boli v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom za Váš byt.
  • Poradíme Vám pri výbere najvýhodnejšieho poistenia nehnuteľnosti a vinkuláciu poistenia v prospech hypotekárnej banky.
  • Vybavíme za Vás všetky formality na katastri.
  • Pripravíme všetky podklady na čerpanie jednotlivých tranží úveru.