V mesiaci január  sa zrealizovali ďalšie rozvody v rámci objektov

Pohľad na zrealizované exteriérové výplne otvorov objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizované exteriérové výplne otvorov objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na realizáciu obvodového výplňového muriva 7.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizovanú konštrukciu žľabu pre rozvody elektroinštalácie objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizované stúpacie rozvody vzduchotechniky v úrovni 5.NP objektu SO 101-05 bytový dom A

Pohľad na zrealizované rozvody vnútornej kanalizácie 6.NP objektu SO 101-05 bytový dom A

Pohľad na realizáciu stúpacich rozvodov teplej a studenej vody v úrovni 6.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu zvislých rozvodov ústredného vykurovania v úrovni 3.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu oplechovania atiky v úrovni strechy nad 7.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Príprava priestoru pre realizáciu rozvodov splaškovej kanalizácie objektu SO 501-05 Splašková kanalizácia