V mesiaci júl sa na Panoráme začalo s realizáciou anhydridových poterov

Celkový pohľad na juhozápadnú fasádu objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizovanú izoláciu pod podlahové kúrenie na 4.NP objektu – Bytový dom A

Pohľad na zrealizovanú dekoračnú omietku južnej fasády objektu – 5 Bytový dom A

Pohľad na zrealizovanú dekoračnú omietku časti západnej fasády objektu – Bytový dom A

Pohľad na osadené dočasné dvere bytov na 2.NP objektu objektu – Bytový dom A

Celkový pohľad na východnú fasádu objektu – Bytový dom B

Pohľad na realizáciu anhydridového poteru v byte na 3.NP objektu – Bytový dom B

Pohľad na zrealizovanú vrstvu anhydridového poteru v byte na 3.NP objektu – Bytový dom B

Pohľad na sčasti zrealizovanú dlažbu v loggii na 2.NP objektu – Bytový dom A

Pohľad na zrealizovanú dlažbu a hliníkové zábradlie na terase 6.NP objektu – Bytový dom A

Pohľad na zhluk káblov v rozvodni ELI v objekte – Bytový dom B pred osadením elektrických rozvodných skríň

Pohľad na realizáciu zámkovej dlažby – Komunikácie a spevnené plochy

Pohľad na osadzovanie sila na sypké materiály pred bytovým domom A

Pohľad na osadené rozvádzacie skrine pre rozvody ELI, ANTIK a TELEKOM pri objekte – Bytový dom A