V mesiaci jún sa začalo s realizáciou podlahového vykurovania

Celkový pohľad na západnú fasádu objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na čiastočne zrealizovanú dekoračnú omietku fasády na terase 6.NP v objekte SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizovanú dekoračnú omietku fasády a čiastočne zrealizovanú dlažbu na terase 7.NP v objekte SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizovanú dekoračnú omietku fasády, čiastočne zrealizovanú dlažbu a prípravu pre montáž zábradlia na terase 7.NP v objekte SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizované rozvody podlahového vykurovania na 2.NP objektu SO 101-05 Bytový dom B

Pohľad na výťahové dvere 2.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na realizáciu prívodného kábla k prečerpávacej stanici splaškovej kanalizácie pri objekte A

Pohľad na realizáciu konštrukčnej vrstvy vozovky objektu SO 201-05 Okružná križovatka

Pohľad na realizáciu asfaltového krytu vozovky objektu SO 201-05 Okružná križovatka

Pohľad na osadené zvislé dopravné značenie okružnej križovatky

Pohľad na realizáciu konštrukčnej vrstvy vozovky pred vstupom do garáži objektu B, SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy

Pohľad na prípravu podložia pod parkovisko pri ulici Jelšová, SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy

Pohľad na osadzovanie geomreže na spevnenie podložia pod parkovisko pri ulici Jelšová, SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy