Štandard Basic

ZÁKLADY

monolitická železobetónová základová doska

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

železobetónový skelet vytvorený nosnými stĺpmi, stenami, resp. nosné murované konštrukcie

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

železobetónová monolitická doska, monolitické železobetónové schodisko

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

tehlové murivo hr. 300 mm, zateplené minerálnou vlnou hr. 150 mm, štruktúrovaná ušľachtilá omietka, keramický obklad.

VNÚTORNÉ PRIEČKY

tehlová priečka hr. 115 mm, resp. 80 mm

MEDZIBYTOVÉ DELIACE STENY

DURISOL DMI 25/18, hr. steny 250 mm s betónovou výplňou, zvuková nepriezvučnos neomietnutej steny Rw = 63 dB

POVRCHY STIEN

 • vnútorné omietky a stropy: sádrove omietky
 • vnútorné maľby: biela farba

POVRCHY PODLÁH

 • v byte: samonivelizačný anhydridový poter
 • v spoločných priestoroch: keramická dlažba
 • na balkónoch/logiách: keramická dlažba
 • na terasách: betónová dlažba

KLAMPIARSKE A ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE

 • žľaby a okapové rúry: materiál – lakoplastový plech, hliníkový  plech, resp. plastový
 • zábradlie balkóna: hliníkové zábradlie, výplň z bezpečnostného skla

VCHODOVÉ DVERE DO BYTU

bezpečnostné vchodové dvere s požadovanou požiarnou odolnosou, s bezpečnostnou triedou BT2

OKNÁ

 • okná plastové s izolačným trojsklom, akustickým útlmom a kovovou výstužou, farba: antracitová
 • okná otváravo výklopné
 • parapety vonkajšie: lakoplastový plech
 • parapety vnútorné: plastové

ELEKTROINŠTALÁCIE

príprava pre osadenie samostatného elektromera pre každý byt (umiestnený na prízemí bytového domu), vývody pre svietidlá, vypínače, zásuvky, vývody pre el. sporák (380 V) a vývod pre digestor

INŠTALÁCIE SLABOPRÚD

príprava pre TV, internet, telefón, domový video vrátnik

SMART TECHNOLÓGIE

v rozsahu stanoveného „štandard balíka:

 • IPTV set-top box vrátane SmartHome gateway ( centrálna jednotka)
 • Viacúčelový merač – senzor teploty, vlhkosti, svietivosti, pohybu a dymu
 • Záplavový senzor
 • Diaľkovo ovládaná zásuvka

BLESKOZVOD

riešený v rámci bytového domu

VYKUROVANIE

Vykurovanie bytov – podlahové.

Elektrický rebríkový radiátor v kúpeľni nie je predmetom dodávky.

Zdroj tepla a teplej vody pre bytový dom zabezpečuje hybridná kotolňa s tepelným čerpadlom.

ZDRAVOTECHNIKA

rozvody vody a kanalizácie pre kúpeľňu, WC a kuchyňu, samostatný vývod pre napojenie práčky, vodomery pre teplú a studenú vodu

VݍAH

osobný výah s maximálnou kapacitou 9 osôb

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

na streche bytového domu

VSTUP DO BYTOVÉHO DOMU

bezbariérový vstup, keramická dlažba s protišmykovou úpravou, zábradlie

DETSKÉ IHRISKÁ

certifikované detské ihrisko

ODDYCHOVÉ ZÓNY

lavičky, odpadkové koše, altánky, vonkajší gril, komunitná záhrada

OPLOTENIE

areálu so vstupnými bráničkami s domovým vrátnikom a automatická brána na diaľkové ovládanie pre parking

SADOVÉ ÚPRAVY

výsadba trávnika, vysadenie drevín, kvetov, živého plota okolo oplotenia areálu

KOMUNIKÁCIE

areálové chodníky z betónovej dlažby

OSVETLENIE

v rámci  areálu, vrátane osvetlenia parkoviska

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

vnútorná priečka z betónových tvárnic hr. 100 mm – režné murivo bez omietky

POVRCHY STIEN A STROPOV

steny: bez omietok

POVRCH PODLAHY

hladená želozobetónová podlahová doska

DVERE

interiérové so zárubňou

TECHNOLOGICKÉ INŠTALÁCIE

elektrický vývod pre svietidlo a vypínač

POVRCH

zámková dlažba

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

na automatickú bránu do areálu

OZNAČENIE

číslom parkovacieho miesta

VONKAJŠIE MIESTO KRYTÉ

konštrukcia prístrešku drevená prípadne kovová, strešné krytie z polykarbonátu tzv. „lexanu

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

na garážovú bránu

OZNAČENIE

číslom parkovacieho miesta

PODLAHA

betónová podlahová doska s protiprašnou povrchovou úpravou

Štandard Premium

Detailné Informácie o výbere Štandardu PREMIUM budú uverejnené na webstránke najneskôr od 1.4. 2018.

Štandard Exclusive

Detailné Informácie o výbere Štandardu EXCLUSIVE budú uverejnené na webstránke najneskôr od 1.4. 2018.