V máji sa na Panoráme pokračovalo vo výstavbe okružnej križovatky

Celkový pohľad na západnú fasádu objektu – Bytový dom A

Pohľad na realizáciu priečok v pivniciach a osadzovanie zárubní dverí v objekte – Bytový dom A

Pohľad na medzibytovú stenu pred realizáciou sádrovej omietky v objekte – Bytový dom A

Pohľad na zrealizovanú sádrovú omietku bytu v objekte – 5 Bytový dom A

Pohľad na prípravu pred realizáciou spádového poteru na balkóne 3.NP objektu – Bytový dom B

Celkový pohľad na východnú a severnú fasádu objektu – Bytový dom B

Pohľad na realizáciu prívodného kábla ELI k objektu B, Rozvody NN

Pohľad na realizáciu splaškovej kanalizácie stoky SC objektu – Kanalizačné prípojky

Pohľad na realizáciu drenážneho potrubia pod parkoviskom na trase B objektu – Komunikácie a spevnené plochy

Pohľad na realizáciu konštrukčnej vrstvy pod parkovisko trasy B objektu – Komunikácie a spevnené plochy

Pohľad na realizáciu konštrukčnej vrstvy vozovky objektu – Komunikácie a spevnené plochy

Celkový pohľad na rozpracovaný objekt – Okružná križovatka