V marci sa začalo na Panoráma 5 s prípravnými prácami pre realizáciu okružnej križovatky.

Celkový pohľad na objekt SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na realizáciu štrkovej vrstvy strešného plášťa nad stropom 6.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizované lešenie severnej fasády objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na realizáciu zateplenie východnej fasády objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu štrkovej vrstvy strešného plášťa nad stropom 6.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Celkový pohľad na objekt SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu zateplenie severnej fasády objektu SO 102-05 Bytový dom B

Dovoz podzemných kontajnerov na separovaný zber odpadu

Pohľad na zrealizované rozvody ÚK na chodbe 6.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizované rozvody ELI v byte na 5.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na realizáciu zateplenia atiky na 7.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na realizáciu zateplenia strešného plášťa v úrovni terasy 6.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizovanú hydroizoláciu strešného plášťa v úrovni terasy 6.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu obrubníkov, konštrukcie cesty a parkoviska objektu SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy

Pohľad na realizáciu rozvodu plynu objektu 701-05 STL Plynovod

Pohľad na realizáciu rozvodu vody objektu 513-05 Vodovodné prípojky

Pohľad na prípravu zemnej pláne objektu objektu SO 201-05 Okružná križovatka