Náklady na vykurovanie

Pripravili sme pre Vás pomocné prepočty, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v nákladoch na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody v jednotlivých bytoch. Náklady sú uvedené v eurách pre každý byt samostatne a sú vyrátane na základe týchto predpokladov:

  • Normatívna spotreba teplej vody pre 2-5 osôb na byt je stanovená podľa veľkosti bytu.
  • V zimnom období sa uvažuje s teplotou v miestnostiach 21°C pre obytné miestnosti a 24°C v kúpeľniach.
  • Hodnota minimálnej intenzity výmeny vonkajšieho vzduchu je min=0,5 1/h.

Zdroj tepla pre vykurovanie a teplej vody v oboch bytových domoch zabezpečujú plynové kotolne, ktoré budú prevádzkované externou spoločnosťou, Termming a.s., ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou ENGIE Services a.s. – člen medzinárodnej skupiny ENGIE pôsobiacej v oblasti energetických služieb (Referencie spoločnosti).

Náklady na elektrickú energiu a vodu

Náklady na elektrickú energiu a vodu závisia od počtu osôb v domácnosti a ich zvyklostí, mali by byť v rovnakej výške ako v predchádzajúcom bývaní.
V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi pomôžeme a poradíme.