V mesiaci november sa zrealizovala stropná doska na 6. nadzemnom podlaží v bytovom dome A

Pohľad na realizáciu podpornej konštrukcie debnenia a súčastí debnenia vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 6.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zhotovené konštrukcie betonárskej výstuže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 6.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 6.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizované vodorovné nosné konštrukcie v úrovni 6.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizované vodorovné nosné konštrukcie v úrovni 6.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu rozvodov ZTI v úrovni 2.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zhotovené konštrukcie betonárskej výstuže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 5.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 5.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 5.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizované vodorovné nosné konštrukcie v úrovni 5.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na realizáciu stúpacích rozvodov vzduchotechniky v úrovni 3.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na realizáciu rozvodov ZTI a elektroinštalácie v úrovni 2.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na realizáciu podpornej konštrukcie debnenia a súčastí debnenia zvislých nosných konštrukcií v úrovni 6.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B