V mesiaci október sa už sťahajú rozvody zdravotechniky v rámci objektov

Pohľad na realizáciu podpornej konštrukcie debnenia a súčastí debnenia vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 4.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zhotovené konštrukcie betonárskej výstuže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 4.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zhotovené konštrukcie betonárskej výstuže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 3.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 3.NP objektuSO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizované vodorovné nosné konštrukcie v úrovni 4.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu rozvodov ZTI splaškovej a dažďovej kanalizácie v úrovni 1.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na výkop ryhy pre rozvod plynu objektu SO 701-05 STL Plynovod

Pohľad na zrealizovanú podpornú konštrukciu debnenia a súčastí debnenia vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 3.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zhotovené konštrukcie betonárskej výstuže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 3.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 3.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 3.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizované vodorovné nosné konštrukcie v úrovni 3.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B