V mesiaci október sa na projekte Panoráma 5 riešila vonkajšia výsadba aj detské ihriská

Celkový pohľad na juhozápadnú fasádu objektu SO 101-05 Bytový dom A

Celkový pohľad na severo – východnú fasádu objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na chodbu s osadenými dverami do komôr a bytu objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na osadené tablo domového videovrátnika v byte objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na osadený vodovodný ventil a zásuvku na terase bytu na 6.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na osadené poštové schránky objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizované vodorovné značenie v garáží objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na garážovú bránu objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizované sadové úpravy za objektom SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizované oplotenie za objektom SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na predzáhradky za objektom SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na skúšku zavlažovania trávnikov

Pohľad na vyvýšené záhony

Pohľad na vnútorný priestor altánku