V mesiaci september sa bytový dom A narástol až do výšky 3. nadzemného podlažia

Realizácia akustických stužujúcich durisolových stien v úrovni II.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizovanú konštrukciu debnenia vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 3.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zhotovené konštrukcie betonárskej výstuže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 3.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 3.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zrealizované vodorovné nosné konštrukcie v úrovni 3.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu obvodového výplňového muriva v úrovni 2.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Realizácia betonáže zvislých nosných konštrukcií v úrovni 4.NP obj. SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zhotovené konštrukcie betonárskej výstuže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 2.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Celkový pohľad na realizované stavebné konštrukcie objektu SO 102-05 Bytový dom A

Realizácia kanalizačnej šachty objektu SO 503-05 Dažďová kanalizácia

Realizácia kanalizačnej prípojky SD medzi šachtami SD3 – SD2 objektu SO 502-05 Kanalizačné prípojky

Pohľad na zrealizované konštrukcie oporného múra zemného telesa z vystužených zemín objektu SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy