V mesiaci september sa na Panoráme začalo so sadovými úpravami, realizáciou detských ihrísk.

Celkový pohľad na juhozápadnú fasádu objektu A

Celkový pohľad na východnú fasádu objektu A

Celkový pohľad na severovýchodnú fasádu objektu B

Celkový pohľad na východnú fasádu objektu B

Pohľad na zrealizovaný altánok za objektom A

Pohľad na realizáciu gumenej dlažby detského ihriska

Pohľad na realizáciu sadových úprav pred objektom polyfunkcie objektu Bytový dom A

Pohľad na realizáciu armatúr kúrenia v spoločnom rozdeľovači na chodbe objektu Bytový dom A

Pohľad na sčasti zrealizovanú akustickú stenu v byte objektu Bytový dom A

Pohľad na osadené zásuvky v byte objektu Bytový dom A

Pohľad na osadené vypínače v byte objektu Bytový dom A

Pohľad z priestoru garáži na osadenú garážovú bránu objektu Bytový dom B

Pohľad na realizáciu obrusnej asfaltovej vrstvy okružnej križovatky

Pohľad na zrealizovanú strechu objektu Bytový dom A